Odběr novinek

Reklamační řád

Záruční podmínky, reklamace, výměna, vrácení zboží

Záruční doba

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem, konkrétně § 2165 zákona č. 89/2012 Sb. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí přesně po 24 měsících od převzetí zboží. Záruční doba se vždy prodlužuje po dobu, během které bylo zboží v záruční opravě. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruka se také nevztahuje na případy, kdy bylo zboží poškozeno nevhodným, neodborným zacházením.

 

Reklamace 

V případě, že se na zboží vyskytne v záruční době vada, má zákazník právo na reklamaci zboží. Zákazník pro uplatnění reklamace doručí zboží osobně spolu s potvrzením o koupi dodavateli. Zákazník může zboží doručit i poštou, balíček musí obsahovat reklamované zboží, kopii dokladu o koupi a popis závad.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejich  uplatnění. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací ( zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má zákazník také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

 

Výměna zboží

V případě, že Vám při zaslání zboží nesedí velikost, zboží Vám vyměníme do 14 dnů od nákupu. Zboží je v tomto případě potřeba zaslat zpátky nenošené  v originálním obalu, kompletní, s visačkami a my Vám zašleme zboží správné velikosti. Za výměnu zboží účtujeme poštovné 60,- Kč a bude ho potřeba uhradit předem na náš účet. Poté Vám vyměněný kus obratem odešleme.

 

Vrácení zboží

Pokud nejste se zbožím spokojeni, můžete nám jej do 14 dní bez udání důvodů vrátit. Přesto, za informaci o nevhodnosti zboží budeme velice rádi. Zboží zašlete zpátky v originálním obalu, s visačkami, spolu s dokladem o koupi. Přiložte číslo účtu, kód banky, kam budeme zasílat vrácené peníze.